Torjussen, Stian Sundell. 2006. «Popper, Kirk Og førsokratikerne». Nordlit, nr. 19 (juni):75-86. https://doi.org/10.7557/13.1837.