Torjussen, Stian Sundell. 2006. “Popper, Kirk og førsokratikerne”. Nordlit, no. 19 (June):75-86. https://doi.org/10.7557/13.1837.