Bäckström, Per. 2005. «”Den laglösa Fantasin till makten!” Det Svenska 70-Avantgardets Uppror Mot Den Rationella Poesin». Nordlit 9 (2), 5-26. https://doi.org/10.7557/13.1846.