Bäckström, Per. 2005. “«Den laglösa Fantasin till makten!»: Det Svenska 70-Avantgardets Uppror Mot Den Rationella Poesin”. Nordlit, no. 18 (July):5–26. https://doi.org/10.7557/13.1846.