Bäckström, Per. 2005. “«Den laglösa fantasin till makten!»: Det svenska 70-avantgardets uppror mot den rationella poesin”. Nordlit, no. 18 (July):5–26. https://doi.org/10.7557/13.1846.