Bäckström, Per, Linda Hamrin Nesby, og Tanja Kudrjavtseva. 2005. «Forord». Nordlit, nr. 17 (juli):1–2. https://doi.org/10.7557/13.1868.