Bäckström, Per, NesbyLinda Hamrin, og Tanja Kudrjavtseva. 2005. «Forord». Nordlit 9 (1), 1-2. https://doi.org/10.7557/13.1868.