Arntzen, Even. 2005. “«Men mennesket lever så længe»: En Lesning av Hamsuns ‹Feberdikte›”. Nordlit, no. 17 (July):13–26. https://doi.org/10.7557/13.1871.