Mähönen, Heini, and Anna Klara Måseide. 2005. “Er fru Ruben jødisk eller ikke? En diskusjon om hennes karakter i Hamsuns «Siste Kapitel»”. Nordlit, no. 17 (July):27–44. https://doi.org/10.7557/13.1872.