Bäckström, Per. 2005. «"Mellem Livshunger Og dødsangst." Søren Ulrik Thomsen Og Pia Tafdrups Poetikker». Nordlit 9 (1), 143-56. https://doi.org/10.7557/13.1878.