Bäckström, Per. 2005. “«Mellem livshunger og dødsangst»: Søren Ulrik Thomsens och Pia Tafdrups poetiker”. Nordlit, no. 17 (July):143–156. https://doi.org/10.7557/13.1878.