Bäckström, Per. 2005. “«Heller Ikke I Dette Skrift Er Det Uudsigelige sagt»: Det Nordiska Neoavantgardets estetik—exemplen Fahlström, Hodell & Højholt”. Nordlit, no. 17 (July):203–235. https://doi.org/10.7557/13.1882.