Wærp, Henning Howlid. 2003. “Ingar Sletten Kolloens <i>Hamsun: Svermeren</i> (Gyldendal 2003): Et konsolidert—og ikke nytt—Hamsunbilde”. Nordlit, no. 14 (August):225–234. https://doi.org/10.7557/13.1932.