Wærp, Henning Howlid. 2003. «Lars Frode Larsen: <i>Tilværelsens Udlænding Hamsun Ved Gjennombruddet 1891-1893</I>». Nordlit 7 (2):245-50. https://doi.org/10.7557/13.1934.