Wærp, Henning Howlid. 2003. «Lars F. Larsens <i>Tilværelsens udlænding: Hamsun Ved Gjennombruddet 1891–1893</I> (Schibsted 2003)». Nordlit, nr. 14 (august):243–248. https://doi.org/10.7557/13.1934.