Wærp, Henning Howlid. 2003. “Lars F. Larsens <i>Tilværelsens udlænding: Hamsun ved gjennombruddet 1891–1893</i> (Schibsted 2003): Knut Hamsun i årene 1891–1893”. Nordlit, no. 14 (August):243–248. https://doi.org/10.7557/13.1934.