Theodorsen, Cathrine, and Henning Howlid Wærp. 2003. “Editors of this Issue: Nordlit 13—Festskrift til Nils Magne Knutsen”. Nordlit, no. 13 (August):i. https://doi.org/10.7557/13.1936.