HarrKarl Erik. 2003. «Med Brystet Spent». Nordlit 7 (1), 29-30. https://doi.org/10.7557/13.1939.