Nesby, Linda Hamrin. 2003. “Knut Hamsuns <i>Sult</i> (1890)—Et eksempel på dekadanselitteratur?”. Nordlit, no. 13 (August):77–98. https://doi.org/10.7557/13.1944.