Nesby, Linda Hamrin. 2003. “Knut Hamsuns <i>Sult</I> (1890)—Et Eksempel På Dekadanselitteratur?”. Nordlit, no. 13 (August):77–98. https://doi.org/10.7557/13.1944.