Theodorsen, Cathrine. 2003. “Knut Hamsun og Wien: Om den tidlige Hamsun-resepsjonen og Peter Altenberg”. Nordlit, no. 13 (August):129–157. https://doi.org/10.7557/13.1947.