Greve, Anniken. 2003. “Å gjennomtenke et begrep: Med eksempel i Paal-Helge Haugens dikt ‹(steingjerde)›”. Nordlit, no. 13 (August):189–200. https://doi.org/10.7557/13.1952.