Engelskjøn, Ragnhild. 2003. «Lars Bergs Erotiske Romaner». Nordlit, nr. 13 (august):231–240. https://doi.org/10.7557/13.1955.