Wærp, Lisbeth Pettersen. 2003. “Noras forestilling om det vidunderlige: Drømmens betydning i «Et dukkehjem» (1879)”. Nordlit, no. 13 (August):295–311. https://doi.org/10.7557/13.1959.