Gaasland, Rolf. 2003. «Formens Optimisme. Analyse Av Thomas Kingos "Hver Har Sin Skæbne"». Nordlit 7 (1), 313-24. https://doi.org/10.7557/13.1960.