Gaasland, Rolf. 2003. “Formens Optimisme: Analyse Av Thomas Kingos «Hver Har Sin Skæbne»”. Nordlit, no. 13 (August):313–324. https://doi.org/10.7557/13.1960.