Wærp, Henning Howlid. 2003. “Preface (in Norwegian): Nordlit 13—Festskrift Til Nils Magne Knutsen”. Nordlit, no. 13 (August):1–2. https://doi.org/10.7557/13.1966.