MjørKåre Johan. 2005. «Semiotikk Som Indre Eksil: Om binære Modellars Rolle I Russisk Kultur». Nordlit 9 (2), 105-32. https://doi.org/10.7557/13.1967.