Greve, Anniken. 2002. “Kunsten å Lese Og skrive—i Fellesskap”. Nordlit, no. 12 (August):49–66. https://doi.org/10.7557/13.1971.