Johansen, Lennart. 2002. “Det Nordnorske Stedet I Roy Jacobsens <i>Det Nye vannet</I> (1987)”. Nordlit, no. 12 (August):67–93. https://doi.org/10.7557/13.1974.