Theodorsen, Cathrine. 2002. “Andrian Og <i>Der Garten Der Erkenntnis</I>: En Studie Med Henblikk På Ulike Kommunikasjonsformer for Dilettantisme I Wiener Moderne”. Nordlit, no. 12 (August):153–188. https://doi.org/10.7557/13.1979.