Cassanello, Amilcare, Cathrine Theodorsen, Atle Skaftun, and Henning Howlid Wærp. 2001. “Preface (in Norwegian): Nordlit 10—Identitet”. Nordlit, no. 10 (September):1–2. https://doi.org/10.7557/13.2084.