Schimanski, Johan. 2001. “Identitetens Grenser: Om Nasjonal Identitet I Litteraturen”. Nordlit, no. 10 (September):57–78. https://doi.org/10.7557/13.2087.