Lindbach, Kaisa Maliniemi. 2001. “Kulturelle Identiteter I Hamsuns <i>Mysterier</i> Og Deres Funksjon I Romanen”. Nordlit, no. 10 (September):109–122. https://doi.org/10.7557/13.2090.