Karlsen, Ole. 2001. “Postmoderne Litteraturhistorieskriving: Per Thomas Andersens «Norsk Litteraturhistorie» (Universitetsforlaget 2001)”. Nordlit, no. 10 (September):125–129. https://doi.org/10.7557/13.2091.