Karlsen, Ole. 2001. «Postmoderne Litteraturhistorieskriving». Nordlit, nr. 10 (september):125–129. https://doi.org/10.7557/13.2091.