Cassanello, Amilcare, Anniken Greve, Atle Skaftun, and Henning Howlid Wærp. 2000. “Editors of This Issue: Nordlit 8—Hamsun I Lys Av Bakhtins Teorier”. Nordlit, no. 8 (October):i. https://doi.org/10.7557/13.2101.