Cassanello, Amilcare, Anniken Greve, Atle Skaftun, and Henning Howlid Wærp. 2000. “Preface (in Norwegian): Nordlit 8—Hamsun i lys av Bakhtins teorier”. Nordlit, no. 8 (October):1. https://doi.org/10.7557/13.2102.