Gemzøe, Anker. 2000. “Intertekstualitet: Tavshed Og Ord Hos Michail Bachtin Og Villy Sørensen”. Nordlit, no. 8 (October):3–32. https://doi.org/10.7557/13.2103.