Gaasland, Rolf. 2000. “Veien Til Livets Tre: Kronotopisk Analyse Av Hamsuns Novelle «Et spøkelse»”. Nordlit, no. 8 (October):91–99. https://doi.org/10.7557/13.2107.