Cassanello, Amilcare, Anniken Greve, Atle Skaftun, and Henning Howlid Wærp. 2000. “Editors of This Issue: Nordlit 7—Åpent Nummer”. Nordlit, no. 7 (February):i. https://doi.org/10.7557/13.2113.