Cassanello, Amilcare, Anniken Greve, Atle Skaftun, og Henning Howlid Wærp. 2000. «Forord». Nordlit, nr. 7 (februar):1. https://doi.org/10.7557/13.2114.