Engelskjøn, Ragnhild. 2000. «Vev Og Nettverk, Tekst Og Tidrom». Nordlit, nr. 7 (februar):63–77. https://doi.org/10.7557/13.2118.