Greve, Anniken. 2000. “Poesi Og Sted”. Nordlit, no. 7 (February):137–154. https://doi.org/10.7557/13.2121.