Egeberg, Erik, og Henning Howlid Wærp. 2000. «Tre Anmeldelser». Nordlit, nr. 7 (februar):155–186. https://doi.org/10.7557/13.2122.