Mangen, Anne. 1999. “Fra Dokumentkompleks Til Bok Til Verk Til Tekst: Noen Refleksjoner Omkring Forholdet Mellom Dokumentasjonsvitenskap Og Litteraturvitenskap”. Nordlit, no. 5 (January):173–194. https://doi.org/10.7557/13.2150.