Barstad, Guri Ellen. 1998. “Metamorfoser og ornamentikk i Théophile Gautiers <i>Mademoiselle de Maupin</i>: Presentasjon av et prosjekt”. Nordlit, no. 3 (January):43–57. https://doi.org/10.7557/13.2172.