Karlsen, Ole. 1998. “Sonetten Som Aritmetisk Og Arkitektonisk Struktur: En Intertekstuell Lesning Av Olav H. Hauges ‹Gullhanen› Fra «Seint Rodnar Skog I Djuvet» (1956)”. Nordlit, no. 3 (January):121–141. https://doi.org/10.7557/13.2176.