Engelskjøn, Ragnhild. 1998. “Barndommens bøker I Menns Verden: «Guttene Fra Gokkohjørnet» (1959) Av Egil Rasmussen”. Nordlit, no. 3 (January):181–207. https://doi.org/10.7557/13.2183.