Bäckström, Per Anders. 1998. «Samvetets Ro. Børje Veslens Novell "Ångfärjan Tegelbacken"». Nordlit 2 (1):209-35. https://doi.org/10.7557/13.2184.