Engelskjøn, Ragnhild, Henning Howlid Wærp, Astrid Utnes, and Elin Stokke. 1997. “Five Book Reviews: Jakt på det gode liv? Presentasjon av to nynorske romaner fra bokhøsten 1997 (101–106); Om Liv Helene Willumsens biografi «Havmannens datter: Regine Normann—et livsløp» og debatten den skapte i «Nordlys» (106–111); Og bakom synger skogene (112–118); Nye veier til barneboka (118–125); Intertekstuelle nøkler til Kristin Lavransdatter (125–132)”. Nordlit, no. 2 (October):99–132. https://doi.org/10.7557/13.2195.