Zachariassen, Ketil. 2012. “Isak Saba, Anders Larsen Og Matti Aikio – Ein Komparasjon Av Dei Samiske skjønnlitterære Pionerane I Norge”. Nordlit, no. 29 (May):1-13. https://doi.org/10.7557/13.2298.