Berg, Roald. 2012. “Naturressursene Og Verdenspolitikken På Svalbard 1596-2011”. Nordlit, no. 29 (May):183-92. https://doi.org/10.7557/13.2312.