Heith, Anne. 2012. «Platsens Sanning. Performativitet Och gränsdragningar I Tornedalsk Litteraturhistoria Och Grammatik». Nordlit, nr. 30 (oktober):71-86. https://doi.org/10.7557/13.2373.