Aarekol, Lena. 2014. “Helmer Hanssens Reiser I Isbaksen. Med Roald Amundsen Og Polene Som Omdreiningspunkt”. Nordlit, no. 32 (August):117-31. https://doi.org/10.7557/13.3076.